Al Quds Skole

Bygger bro til fremtiden

Fra 0. til 9. klasse

Al Quds Skole giver undervisning inden for 0. til 9. årgang i grundskolen, som står mål med, hvad der kræves af undervisningen i folkeskolen

Værdigrundlag

Skolen afspejler demokrati, respekt for menneskerettigheder og ligestilling i sin daglige drift. Skolen medvirker til at give børnene gode sociale færdigheder.

Praktiske/musiske fag

Skolens formål med de praktiske/musiske fag er at give grobund for, at eleverne udvikler kompetencer, hvor deres sanser sættes i praksisnært samspil med deres kognitive og sociale kompetencer.

En selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution

Al Quds Skole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Københavns Kommune. Skolen blev oprettet den 19.09.1996. Skolen forbereder eleverne, efter sit formål og i hele sit virke, til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.

Opslagstavle

Skolen lærer børnene at tage ansvar og lærer børnene at behandle andre med respekt både i ord og handling.

Eleverne får de bedste muligheder for videreuddannelse set i forhold til det enkelte barns evner.