Skolepsykolog

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

Skolepsykologen træffes efter aftale via skolens kontor. Skolepsykologens arbejde består i – gennem samarbejde med lærere og forældre- at hjælpe de børn, der af faglige, sociale, psykiske eller andre grunde har behov for det. Henvisning til skolepsykologen sker altid efter aftale med forældrene, som også selv kan anmode om hjælp til deres børn.

Psykolog Christina Bork Nørgaard

Tlf: 51164565