Indmeldelse

Indmeldelse til skolen

Udfyld indmeldelsesblanketten og send den gerne til skolens e-mail kontor1@alqudsskole.dk eller aflever den personligt på kontoret.

Indmeldelse til SFO

Udfyld indmeldelsesblanketten og send den gerne til skolens e-mail kontor1@alqudsskole.dk eller aflever den personligt på kontoret.