Skolens værdigrundlag

Formål:

Al Quds skoles formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler m.v. Det følger heraf, at skolen efter sit formål og i hele sit virke skal forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.

Skolens værdigrundlag er baseret på:

At børnene føler sig trygge og hørt.

Vi mener at børn bedst udvikler sig, når de er trygge og hørt. Skolen forpligter sig til at skabe et miljø der har fokus på det enkelte barns udvikling og trivsel. Gennem elevråd og elevinddragelse i den daglige undervisning, er eleverne med til at præge dagligdagen. De skal mødes med tillid, føle sig trygge og værdsat. På den måde vil de indgå i et fællesskab.

Demokratisk dannelse.

Skolens undervisning skal danne basis for, at eleverne gennem meninger og handlinger, får indflydelse på eget liv og skolens dagligdag. De skal involveres og have medindflydelse, så de føler at de bliver hørt, og er med til at præge deres egen hverdag. Ved et solidt videns fundament skal eleverne opnå forståelse og interesse, for det samfund de lever i, gennem dette kan skolen forberede dem til deltagelse med medansvar, i et samfund med frihed og folkestyre.

Høj faglighed

Skolens undervisning danner basis for et højt og solidt fagligt grundlag, så skolen i samarbejde med forældrene kan give eleverne kundskaber og færdigheder, der forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere.

Integration

Det tilstræbes at skabe et venligt og bestemt skolemiljø, som giver børn fra forskellige samfundslag mulighed for at vokse op og udvikle sig i fællesskab for derved at fremme integrationen i det danske samfund af tosprogede elever. Eleverne kommer fra mange forskellige kulturer, derfor er vi en skole der orienterer sig mod verden, vi er et samlingspunkt for forskelligheder, der har respekt for kønnenes ligeværd, demokratisk fællesskab og retten til at sige sin mening.

Tolerance

At man skaber plads til forskelligheder og kan se styrken i at være forskellig. Lav tolerance er en af årsagerne til mobning, Der er plads til alle, og alle skal være den de er, forskellighed er en styrke. Derfor kan vi alle lære noget af hinanden.

Bevægelse og sundhed

”Sund krop i en sund sjæl”
Motion, bevægelse og sund mad er vigtige faktorer for en god skoledag. Det skaber trivsel og skærper lysten og evnen til indlæring. Derfor vil vi på vores skole, ikke bare sidde stille, men også bevæge os og bruge kroppen. Vi har stor fokus på idræt og sund kost, fødevarernes vej fra jord til bord, og hvordan sund kost skaber en sund krop og forbedrer vores livskvalitet.