Skolens Profil

Al Quds Skoles formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler m.v.
Det følger heraf, at skolen efter sit formål og i hele sit virke skal forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene, stk.2.

Skolen udøver i øvrigt sin skolevirksomhed på følgende grundlag: Al Quds Skole har til formål at drive en tosproget og flerkulturel friskole fra 0. til 9. klasse. Det tilstræbes at skabe et venligt og bestemt skolemiljø, som giver børn fra forskellige samfundslag mulighed for at vokse op og udvikle sig i fællesskab for derved at fremme integrationen i det danske samfund af tosprogede elever.

 

Undervisning

 • Skolen følger det vejledende timetal i samtlige fag og følger Fælles Mål
 • Vi tilbyder en undervisning inden for 0.– 9. klasse, som står mål med, hvad der kræves af undervisningen i folkeskolen.
 • Eleverne får de bedste muligheder for den videre uddannelse set i forhold til det enkelte barns evner.
 • Al Quds Skole har kompetente og engagerede lærere, der både kan deres fag og som er i stand til at formidle det på en inspirerende måde.
 • Lærerne har et godt samarbejde omkring skolens elever og deres undervisning.
 • Skolen afspejler i sin daglige drift demokrati, respekt for menneskerettigheder og ligestilling.

Sociale færdigheder

 • Skolen medvirker til at give børnene gode sociale færdigheder.
 • Vi lærer børnene at tage ansvar.
 • Vi lærer børnene at behandle andre med respekt både i ord og handling.

Relationen til børnene

 • Vi har engagerede og troværdige lærere ansat.
 • Børnene skal opleve lærere som gode voksne, der er til stede og som vil give noget af sig selv.
 • Voksne skal være til at stole på og være i stand til at sætte grænser i dagligdagen.
 • Vi prioriterer at indgå positivt i en dialog med børnene – også når der er problemer. Det betyder bl.a., at vi vil arbejde for at være retfærdige, upartiske og konsekvente – samtidig med, at vi lytter til det enkelte barn.

Forældresamarbejde

 • Vi ønsker et godt og stærkt samarbejde med forældrene.
 • Vi opfordrer forældrene til at bakke op om vigtigheden af børnenes skolegang.
 • Lærere og forældre kan stå sammen om den fælles sag at tilbyde børnene den bedst mulige skolegang på Al Quds Skole.
 • Vi lægger vægt på en høj grad af åbenhed i dialogen med forældrene.
 • Vi prioriterer et højt informationsniveau i relationen til forældrene.

Fysiske rammer og undervisningsmateriale

 • Vi arbejder for at have de bedst mulige lokaler indenfor de givne rammer.
 • Vil ønsker at sikre en optimal udnyttelse af de lokaler, der er til rådighed.
 • Skolen har abonnement til mange fagportaler som Gyldendal
  og Alinea(Clio), samt adgang til flere digitale test portaler.
 • Samtlige elever på Skolen har adgang til bærbar