Skolemælk

Elever, der ønsker mælk, kan bestille dette på særlige girokort, som bliver udsendt fra skolen to gange årligt – i juni og i december.

Mælken leveres fra Frederiksberg Mejeri, og mælken skal betales direkte til mejeriet på det udleverede girokort.

Man bør være opmærksom på, at der går to uger fra betaling af girokortet, til mælkeordningen træder i kraft. For at være sikker på, at eleven modtager mælken, skal navn og klasse tydeligt fremgå af giroindbetalingen.