Brand- og alarmeringsinstruks

Hvad gør man, hvis man opdager at det brænder?

A.: Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge:

  1. Evakuér (tryk på brandknappen)
  2. Ring til kontoret med det samme for din vurdering af branden
  3. Kontoret vil ringe brandvæsnet op, hvis situation er alvorlig
  4. Sørg for at få alle elever ud af klassen
  5. Klasserne mod gården tager flugtgang mod gården, klasserne mod vejen tager flugtgang mod vejen
  6. Forsøg at slukke branden eller begrænse den, til brandvæsenet når frem
  7. For at begrænse branden luk alle nærmeste døre

B.: Når brandalarmen høres

Skal lærerne sørge for at få eleverne ud af bygningen gennem flugtgangene.
Lærerne/eleverne må ikke vende tilbage til klasserne, indtil lærerne får besked fra sikkerhedsgruppen om, at de må vende tilbage, og alt er underkontrol, og de kan ind på skolen igen.