Trivsels- og mobbepolitik

Det er afgørende, at både elever og ansatte på Al Quds Skole føler sig som en del af et trygt miljø, hvor tolerance og gensidig respekt er fremherskende. Mobning er naturligvis helt uacceptabelt, og skolen griber hurtigt og konsekvent ind, hvis det forekommer.

Hvad er mobning?

”Mobning er, når en person gentagne gange over en vis tid bliver udsat for negative handlinger fra én eller flere personer. Der er en vis ubalance i styrkeforholdet. Den, der bliver udsat for de negative handlinger, har problemer med at forsvare sig og er ofte næsten hjælpeløs over for den eller dem, der plager ham eller hende. Mobning er ikke en konflikt, men et overgreb.”

Ifølge eleverne på Al Quds Skole er mobning:

 • Når man bliver drillet hver dag.
 • Hvis man altid bliver skubbet.
 • Hvis man bliver kaldt øgenavne.
 • Hvis man bliver holdt udenfor.
 • Når en gruppe går mod en bestemt person, som de kalder grimme ting pga. udseende, bøjle, tøj eller andre ting, der ikke betyder noget.
 • Når der er en hel gruppe imod en.
 • Når man bliver bagtalt, eller folk går fra en, når man kommer hen til dem, eller de sender blikke eller måske endda hadebreve eller nedgør en, hvis man er lidt anderledes.
 • Når folk puffer, skubber, slår eller i værste fald spytter, spænder ben eller begynder at sparke.

 

Mål med mobbepolitikken

Målet er, at lærere, forældre og elever:

 • Ved hvad mobning er
 • Ved at mobning ikke tolereres
 • Er med til at forebygge mobning
 • Får redskaber til at opdage og tackle mobning
 • Er med til at stoppe mobning
 • Ved at alle har ansvar for og del i denne indsats

Hvad gør vi allerede på skolen

Alle voksne siger fra ved dårlig opførsel, nedladende kommentarer og bevidst udelukkelse.

Alle voksne er til stadighed opmærksomme på de forskellige former, hvorunder mobning kan finde sted.

Allerede når der konstateres små drillerier, bør man være opmærksom på, at det ikke udvikler sig til mobning. Det er legalt at sige fra – også over for små drillerier.

 • Arbejder bl.a. med Trin-for-Trin: et materiale, der på forskellige niveauer træner/udvikler børns sociale kompetencer
 • Giver elever tid og mulighed for at løse eventuelle konflikter med læreren som støtte
 • Opstiller, i samarbejde med eleverne, fælles sociale mål og regler for klasserne/årgangene/faserne: de forskellige klasser/årgange/faser laver faste mål og regler
 • Inddrager elevrådet: elevrådet skal medvirke til at udarbejde rammer for samværet på skolen
 • Stiller krav om brug af ordentligt sprog

 

Hvad gør vi, hvis en elev mobbes?

 1. Klasselærer bringer den konkrete situation til ophør og tager sig af offeret
 2. Klasselærer kontakter offerets forældre
 3. Klasselærer informerer klassen og klassens øvrige lærere, og der udarbejdes med alle aktører en handleplan for løsning af problemet, som afleveres til ledelsen
 4. Skolens ledelse informeres løbende

Hvad gør vi, hvis en elev mobber?

 1. Klasselærer bringer den konkrete situation til ophør og tager en alvorlig snak med mobberen (-erne)
 2. Klasselærer informerer mobberens (-ernes) forældre
 3. Klasselærer informerer klassen og klassens lærere, og der udarbejdes en handlingsplan for løsning af problemet, som afleveres til ledelsen
 4. Skolens ledelse informeres løbende

Hvad kan hjemmet gøre?

Det er af stor betydning for bekæmpelsen af mobning, at der i hjemmet tales pænt om klasse-kammerater og andre forældre.

Det er vigtigt, at man i forbindelse med fødselsdage og andre festlige begivenheder inviterer enten hele klassen eller kun piger/kun drenge. Samtidig er det en god idé at prioritere en indbydelse højt.

Derudover er det afgørende, at hjemmet støtter op om skolens arbejde med elevernes sociale relationer.

Da mobning også finder sted i fritiden, er det utrolig vigtigt, at forældre kontakter klasselæreren herom, såfremt dette har indflydelse på skolegangen. Forældre kan også:

 • Informere klasseteamet om mobning i fritiden, også på sms og chat, såfremt det har indflydelse på skolegangen
 • Tage kontakt til den anden parts forældre for at medvirke til at løse problemer
 • Følge op på viden om mobning i klassen over for sit barn, f.eks. ved at spørge til grupperinger og ændringer i venskaber i klassen
 • Er aktive deltagere i alle faglige og sociale arrangementer på skolen/i klassen.

 

Hvad gør vi for, at mobning ikke sker igen?

Mobning stoppes sjældent ved et enkelt tiltag eller i løbet af kort tid. Derfor er det vigtigt, at alle er opmærksom på problemet. Det kræver ofte, at der arbejdes med den aktuelle situation over en længere periode med forskellige foranstaltninger.

Det er vigtigt, at alle skolens parter er bekendt med og gør brug af mobbepolitikken, samt at alle voksne omkring eleverne er gode rollemodeller.