24.05.2024

Til medlemmerne af skolekredsen

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Alle medlemmer af skolekredsen for den selvejende institution Al Quds Skole indkaldes herved til ordinær generalforsamling, der afholdes:

Søndag den 09.juni 2024 kl. 17.00 på skolen opgang 44 1. th

Med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsen og ledelsen aflægger beretning
  3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse (interesserede kan afhente regnskabet på skolens kontor)
  4. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer efter skolens vedtægter.

Følgende er på valg:

  1. Ishfaq Rasul
  2. Majdi Arout
  1. Valg af revisor:

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at vælge statsautoriseret revisor Hans Grube.

  1. Valg af tilsynsførende Marianne  Spanggaard for en årig periode skoleår 24-24
  2. Indkomne forslag.

Eventuelle forslag skal være i bestyrelsen hænde senest 3 dage før generalforsamlingen.

  1. Evt.