Lejrtur til
Bornholm
• Afgang mandag 14.08.2023 kl. 06:00
• DGI-byen (Ingerslevsgade)
• Hjemkomst fredag 18/8 kl. 15:30
• DGI-byen (Ingerslevsgade)

Mål for lejrturen
• Elevernes fællesskab styrkes internt og
på tværs af klasserne
• Eleverne opnår lærerige erfaringer
med selvstændighed og socialt ansvar
• Eleverne får situerede læringsindtryk,
der danner grundlag for konkrete
læringsområder de kommende år