31.05.2023

 

 

 

 

Kære Forældre

Vedr.  skoleår 2023-2024

 1. Skoleåret 2023-2024 starter Mandag d. 07.08. 2023. Børn fra 1- 9.klasse møder fra kl.

08:10 -14:45.

 1. Tirsdag d. 08.08.2023 børnehaveklasserne møder fra kl. 10-12.00.
 2. Eleverne fra børnehave-9. klasse får ugeplaner hver uge gennem skole -Intra.

Forældrene kan dermed følge barnets undervisningsforløb.

 1. Forældrene har pligt til at deltage på alle skolehjem møder som holdes i løbet

af skoleåret.

 1. Forældre som ønsker mælk ordning skal logge ind på www.skolemaelk.dk for

at bestille skolemælk.

Skolen har aftale med grønfrokost.dk hvor forældre kan betale frokost til deres barn.

 1. Forældre kan efter ansøgning til Fripladstilskud opnå nedsættelse af skolepengene.

(ansøgning vedlagt) Tilskuddet fordeles under hensyntagen til forældrenes indkomst.

Tilskuddet vil kun blive fordelt til de familier hvis ansøgning godkendes af

fordelingssekretariatet.

 1. Der er vedhæftet skoleårs kalender 2023/2024(bilag) hvori man kan følge skolens

aktiviteter, møder og ferier.

 1. Pasnings ordning for børnehave til 3. klasses elever. Tilmelding igennem kontoret.

Pasning er åbent fra kl. 14:00 til 17:00. Elever som ikke er tilmeldt pasning, skal

hentes til tiden. Eleverne må ikke opholde sig på skolen uden opsyn.  Sfo’en koster

560 kr. uanset antal tilmeldte dage.

 1. Skolepenge koster 850.kr pr d. 01.08.2023. søskenderabat fortsætter.
 2. Forældre skal betale i Aug. måned et engangsbeløb på 200 kr. pr barn som dækning til de første hæfter, kopiering, og arabiske bøger, engang materialer og mm.
 3. Sygdom eller andet fravær skal meddeles enten via skoleintra eller telefonisk.
 4. Skolens kontor beder forældrene at orientere skolen vedr. ændring af telefon      nummer,  adresse og E-mail.
 5. Forældrene bedes benytte sig af Skole Intra
 6. Eleverne fra 5-9. kl skal have bærbar med da vi kører med fagportaler. 1-4.klasse får

udleveret bærbar gennem skolen.

 1. Alle elever skal aflevere deres mobil til klasselæreren ved skoledag begyndelse.
 2. Alt kontakt til elever skal ske gennem kontoret.
 3. Kontoret har åbent d. 26, 27 juni fra 9.00-1400. Kontoret åbner igen tirsdag den
 4. august 2023 fra kl. 09:00 til 15:00.

18: Forældre skal til hvert barn skriv under i forhold til nye regler ift.

       EU persondataloven              

 1. Yderligere information om skolen kan ses på www.alqudsskole.dk.

Vi ønsker alle en rigtig god sommerferie.

Med venlig hilsen

Al Quds skole

Mælkeordning

Skolekælk.dk

skolemaelk@mejeri.dk

Hverdage 8.00-15.00

Madordning

https://gronfrokost.dk/skole/